Đặt hàng trực tuyến

Chọn sản phẩm và điền thông tin theo mẫu trực tuyến tại đây

Powered by

Đặt hàng qua điện thoại

Số điện thoại đặt hàng tại Tp.HCM (08) 71.001.001

Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (giờ hành chính 8h - 16h). Sau thời gian trên khách hàng có thể đặt trực tuyến để được liên hệ lại vào ngày hôm sau

Bảng giá sản phẩm cập nhật mới nhất

Tên sản phẩm Quy cách Hạn sử dụng Giá bán
Meadow Fresh Calci Max 1L Thùng 20/02/2021 460,000
Meadow Fresh Calci Max 1L Thùng 20/02/2021 460,000
Meadow Fresh Calci Max 200ml Thùng 17/02/2021 250,000
Meadow Fresh Calci Max 200ml Thùng 17/02/2021 250,000
Meadow Fresh Chocolate 200ml Thùng 19/01/2021 250,000
Meadow Fresh Chocolate 200ml Thùng 19/01/2021 250,000
Meadow Fresh Full Cream 1L Thùng 16/02/2021 400,000
Meadow Fresh Full Cream 1L Thùng 16/02/2021 400,000
Meadow Fresh Full Cream 200ml Thùng 27/02/2021 220,000
Meadow Fresh Full Cream 200ml Thùng 27/02/2021 220,000
Meadow Fresh Low Fat 1L Thùng 23/01/2021 400,000
Meadow Fresh Low Fat 1L Thùng 11/01/2021 400,000
Meadow Fresh Low Fat 200ml Thùng 15/01/2021 220,000
Meadow Fresh Low Fat 200ml Thùng 15/01/2021 220,000
Meadow Fresh Mix 2 Mùi 200ml Thùng 08/01/2021 250,000
Meadow Fresh Mix 2 Mùi 200ml Thùng 08/01/2021 250,000
Meadow Fresh Non Fat 1L Thùng 14/03/2021 400,000
Meadow Fresh Non Fat 1L Thùng 27/01/2021 400,000
Meadow Fresh Strawberry 200ml Thùng 30/01/2021 250,000
Meadow Fresh Strawberry 200ml Thùng 30/01/2021 250,000

Chọn sản phẩm

Sản phẩm sữa và số lượng

Điền thông tin

Họ tên khách hàng và số điện thoại

Chọn địa chỉ

Địa chỉ giao hàng cụ thể

Giao hàng

Trong 1-2 ngày làm việc