Đặt hàng trực tuyến

Chọn sản phẩm và điền thông tin theo mẫu trực tuyến tại đây

Powered by

Đặt hàng qua điện thoại

Số điện thoại đặt hàng tại Tp.HCM (08) 71.001.001

Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (giờ hành chính 8h - 16h). Sau thời gian trên khách hàng có thể đặt trực tuyến để được liên hệ lại vào ngày hôm sau

Bảng giá sản phẩm cập nhật mới nhất

Tên sản phẩm Quy cách Hạn sử dụng Giá bán
Meadow Fresh Calci Max 1L T5 Thùng 01/05/2020 400,000
Meadow Fresh Calci Max 1L T7 Thùng 20/07/2020 570,000
Meadow Fresh Calci Max 200ml Thùng 18/07/2020 300,000
Meadow Fresh Chocolate 200ml Thùng 17/07/2020 300,000
Meadow Fresh Full Cream 1L T4 Thùng 14/04/2020 340,000
Meadow Fresh Full Cream 1L T7 Thùng 01/07/2020 470,000
Meadow Fresh Full Cream 200ml T5 Thùng 02/05/2020 180,000
Meadow Fresh Full Cream 200ml T7 Thùng 04/07/2020 220,000
Meadow Fresh Low Fat 1L Thùng 19/07/2020 470,000
Meadow Fresh Low Fat 200ml T4 Thùng 05/04/2020 160,000
Meadow Fresh Low Fat 200ml T7 Thùng 20/07/2020 220,000
Meadow Fresh Mix 2 Mùi 200ml Thùng 17/07/2020 300,000
Meadow Fresh Mix 2 mùi 200ml T5 Thùng 16/05/2020 280,000
Meadow Fresh Non Fat 1L Thùng 14/04/2020 310,000
Meadow Fresh Strawberry 200ml T5 Thùng 16/05/2020 220,000
Meadow Fresh Strawberry 200ml T7 Thùng 19/07/2020 300,000

Chọn sản phẩm

Sản phẩm sữa và số lượng

Điền thông tin

Họ tên khách hàng và số điện thoại

Chọn địa chỉ

Địa chỉ giao hàng cụ thể

Giao hàng

Trong 1-2 ngày làm việc