Tiêu chuẩn

Đảm bảo tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thực phẩm của chính phủ New Zealand

Chất lượng

Đàn bò sữa loại I được sống trong môi trường trong lành cho dòng sữa tinh khiết

Công nghệ

Dây chuyền Tetra Pak cho sản phẩm sữa tươi được lấy và đóng hộp trong ngày

Nhập khẩu

Sản phẩm được nhập khẩu chính thức từ New Zealand với chất lượng không đổi